Privacy verklaring

Privacyverklaring  Multiwinkel.nl  17-5-2018
Uw privacy is van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd conform de wet gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we van u te weten komen als u gebruikmaakt van onze dienstverlening op een van onze webshops. Wanneer u vragen heeft, en wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Gebruik van onze webshops:
Voordat u gebruik kunt maken van onze webshops moet u zich eerst registreren. Daarvoor geeft u een e-mailadres op en kies u een wachtwoord om uw account te beveiligen. Daarmee maakt de   webshop een account aan, waarop u kunt inloggen met het door u gekozen e-mailadres en wachtwoord. In uw account kunt u uw profiel aanvullen en aanpassen met verschillende persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het leveren van onze diensten. Onder meer om facturen naar u te sturen, om betalingen te kunnen ontvangen, om jouw supportvragen te beantwoorden, en om serviceberichten te versturen aan het door jou opgegeven e-mailadres.
Als je gekozen hebt voor een betaald abonnement, gebruiken wij je persoonsgegevens ook om de betaling af te handelen en een factuur op te kunnen maken. Hierbij gaat het om de volgende gegevens: Uw e-mailadres, NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres en betalingsgegevens.
Tevens gebruiken wij deze gegevens voor: Contact opnemen en onze nieuwsbrief
Indien je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, dan verwerken wij de door jou verstrekte gegevens uitsluitend met het doel om jouw vraag of verzoek af te handelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot vijf jaar daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie makkelijk erbij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om u nog beter te kunnen helpen.
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u uw nieuwsbrief voorkeuren ook wijzigen. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees, tenzij u bij het maken van uw account heeft aangegeven dat u geen nieuwsbrief wilt ontvangen. Indien u uitschrijft voor een type nieuwsbrief zullen wij uw e-mailadres verwijderen van de lijst van ontvangers.
 Deze persoonsgegevens mogen wij verwerken ter uitvoering van de overeenkomst die je met ons aan bent gegaan. Deze informatie bewaren wij tot drie maanden nadat u uw account hebt verwijderd en/of het abonnement heeft opgezegd. Deze gegevens bewaren wij tot tien jaar na opzegging (vanwege de wettelijke fiscale bewaarplicht).
Cookies en vergelijkbare technieken Op onze website gebruiken wij cookies. Meer informatie hierover kun je vinden in onze cookieverklaring.
  
Andere partijen:  
Wij geven je persoonsgegevens aan andere bedrijven of instanties als dat nodig is voor onze dienst of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. De partijen die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst zijn: 
− Onze ICT- en betaaldienstverleners; − Administratieve dienstverleners − Partijen die de registratie van jouw domeinnaam uitvoeren; − Leveranciers van communicatiesoftware  − E-mailplatforms; − API-partners (Verzenders zoals TNT, post nl, DPD, UPS etc. voor verzending van producten).
Persoonsgegevens kunnen door ons ook aan bevoegde instanties worden verstrekt, als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld is dat bij een vermoeden van fraude aangifte bij de politie kan worden gedaan of belastingdienst.
Beveiliging:
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. In nauwe samenwerking met de beheerder van onze systemen passen wij de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen ingrijpende wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt het recht om: uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben; het laten corrigeren van fouten; het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; toestemming die u heeft gegeven in te trekken; bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.
Opmerkingen of klachten? Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar jij gevestigd bent. Nederland heet de toezichthouder “de Autoriteit Persoonsgegevens”.

Multiwinkels.nl ,Tjalk 16, 2481 CS, Woubrugge
06-51341698